W bieżącym, 2004 r. planujemy organizowanie kilkunastu Konferencji, Szkoleń, Sympozjów, Zjazdów i Seminariów, mających na celu upowszechnianie wiedzy o postępach w dziedzinie medycyny i farmakologii.

Jednym z największych tegorocznych przedsięwzięć będzie
współorganizacja zjazdu Polskiego Towarzystwa
Ginekologii Onkologiczne
j (patrz ogłoszenie po lewej stronie)

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej a jej jedynym źródłem finansowania są dary charytatywne, pokrywające przede wszystkim niezbędne wydatki merytoryczne, obejmujące opracowanie potrzebnych materiałów, wykładów, etc.
Zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie Fundacji
- w miarę Państwa możliwości.