Przez 3 lata, naszą działalność statutową wsparło kilkanaście firm oraz ponad 900 osób fizycznych.
Dzięki ich wsparciu Fundacja mogła zrealizować, między innymi, szereg filmów szkoleniowych, wydać kilkanaście rodzajów plakatów, broszur i ulotek, jak też zorganizować ponad 20 Konferencji, Seminariów i Szkoleń.

Staramy się w naszej działalności być maksymalnie wszechstronni, oraz otwarci na sugestie, co do dziedzin
i
form naszej działalności płynące ze środowisk naukowych - lekarskich, farmaceutycznych i innych...