Przy współpracy: Centrum Onkologii Fundacja CEIKPatronat HonorowY:
Minister Zdrowia
Prezydent m.st. Warszawy

Komitet Naukowy:
Przewodniczący
Prof.dr. hab. med. Jan Zieliński

Członkowie:
Prof. dr hab. med. Antoni Basta
Doc.dr hab. med Mariusz Bidziński
Prof. dr hab. med Mieczysław Cisło
Doc.dr hab. Med Tomasz Demkow
Prof. dr hab. med Janusz Emerich
Doc.dr hab. med Marian Gryboś
Prof. dr hab. med Przemysław Janik
Doc.dr hab. med JaninaKamińska
Doc.dr hab. med Zbigniew Kojs
Prof. dr hab. med Jan Kornafel
Doc.dr hab. med Izabella Kozłowicz-Gudzińska
Doc.dr hab. med Maciej Krzakowski
Doc.dr hab. med Jolanta Kupryjanczyk
Prof. dr hab. med Janina Markowska
Prof. dr hab. med Marek P.Nowacki
Prof. dr hab. med Włodzimierz Olszewski
Prof. dr hab. med Stanisław Radowicki
Prof. dr hab. med Marek Reinfuss
Prof. dr hab. med Izabella Rzepka-Górska
Prof. dr hab. med Janusz Siedlecki
Prof. dr hab. med Andrzej Skręt
Prof. dr hab. med Marek Spaczyński
Prof. dr hab. med Jan Steffen
Doc.dr hab. med Małgorzata Tacikowska
Prof. dr hab. med Krzysztof Urbański

Komitet Organizacyjny:
Doc. dr hab. med.Mariusz Bidziński
Prof.dr hab.med. Jan Zieliński
Dr n. med. Anna Dańska-Bidzińska
Dr n.med. Grzegorz Panek
Dr n.med. Ryszard Krynicki
Dr n.med. Krzysztof Gawrychowski

Sekretariat:
Katarzyna Derda
Elżbieta Więckowska